Libros e material curso 2017-2018

MATERIAL DE EDUCACIÓN INFANTIL  4 ANOS

“Pompas de Jabón”,algaida, 1º e 2º trimestres..... 978-84-9067-053-8

                                                                                          978-84-9067-054-5

RELIGIÓN CATÓLICA: 4 anos. EDEBÉ............. ...978-84-683-0988-0


LIBRO DE LECTURA: “ Letrilandia 1”. Ed. Edelvives.

CUADERNO DE ESCRITURA>pauta montessori 2 y 3 letrilandia. Edelvives.


INGLÉS:

•1 paquete de 500 folios DIN A 4.

•1 goma,1 lápis Noris nº 2, 1 pegamento,1 caixa de ceras grosas, 10 fundas de plástico perforadas.MATERIAL AULA

•1 Caixa de ceras Plastidecor de 12 cores delgadas.

•1 Caixa de cores de lápices grosos.

•1 Caixa de 12 rotuladores.

•2 Tacos grandes de plastilina.

•3 Barras de pegamento grande , non tóxico.

•2 Lapis staedtler triplus nº 119.

•1 caderno múltiple de traballos manuais.
MATERIAL DE EDUCACIÓN INFANTIL  5 ANOS

“Pompas de Jabón”,algaida, 1º e 2º trimestres..... 978-84-9067-057-6

                                                                                          978-84-9067-058-3

RELIGIÓN CATÓLICA: 5 anos.  Editorial EDEBÉ.ISBN: 978- 84- 683- 0989- 7

CUADERNO DE ESCRITURA>pauta montessori 4 y 5 letrilandia. Edelvives.


INGLÉS:

•1 paquete de 500 folios DIN A 4.

•1 goma,1 lápis Noris nº 2, 1 pegamento,1 caixa de ceras grosas, 10 fundas de plástico perforadas.MATERIAL

•1 caixa de ceras  de 12 cores delgadas .

•1 caixa de 12 rotuladores grosos.

•1 caixa de lápices de 12 cores.

•1 Taco grande de plastilina.

•2 Barras de pegamento grande , non tóxico.

•1 Libreta tamaño cuartilla de pauta ancha.

•2 Lapis Noris nº 2, 2 Gomas de borrar.

•1 caderno múltiple para traballos manuais.LIBROS DE TEXTO DO 1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA1º DE PRIMARIA

L. CASTELLANA – APRENDER ES CRECER (castelán) ................. 978-84-678-4526-6   Ed.Anaya

L. GALEGA – APRENDER É CRECER............  (galego) ................... 978-84-678-4707-9  Ed. Anaya

MATEMÁTICAS– APRENDER ES CRECER (castelán) .................... 978-84-678-4540-2   Ed Anaya

C. SOCIAIS– APRENDER É CRECER............  (galego)...................... 978-84-678-4713-0   Ed.Anaya

C. DA NATUREZA– APRENDER É CRECER.  (galego).................... 978-84-678-4710-9  Ed.Anaya

R.CATÓLICA... Proyecto Jadesh Tobih  Cat 1.....(castelán) ................. 978-84-683-1425-9  Ed Edebé

MÚSICA -XOGRAR SÉCULO XXI ................... (galego) ................ 978-84-9737-116-2   Ed.Galinova

INGLÉS.....  BIG SURPRISE 1 CB+MROM PK  (2013) ...................... 9780194516204      Ed. Oxford

                       Lecturas ………Colin´s Colours. Macmillan. Author: Carol Read and Ana Soberón.

                                                   Food, Food, Food! The Cat´s Dinner. Macmillan. Author: Paul Shipton.

                                                   We Love Toys. An Adventure Outside. Macmillan.Auhtor: Paul Shipton


MATERIAL DE AULA


•1 PAQUETE DE 100 FOLIOS.1 LIBRETA DE DOBRE PAUTA. 2 LAPIS HB 2. 2 GOMAS.

•1 LIBRETA DE CUADRÍCULA 8X8 c/m.1 CAIXA DE 12 CERAS. 2 GOMAS
2º DE PRIMARIA

L. CASTELLANA....... Serie UNA A UNA ...........................................978-84-667-9704-7   Ed.Anaya

L. GALEGA...... Serie UNHA A UNHA....................  (galego) .............978-84-667-9950-8  Ed. Anaya

MATEMÁTICAS...Serie UNA A UNA ................(castelán)..................978-84-667-9708-5  Ed. Anaya

C. MEDIO. Sereie UNHA A UNHA,.................. (galego)..................... 978-84-667-9956-0   Ed. Anaya

MÚSICA.......... Xograr Século XXI .................... (galego)..................978-84-9737-117-9   Ed. Galinova

R. CATÓLICA... Proyecto Tobih Religión Cat 2 .......(castelán)..............978-84-683-0050-4   Ed Edebé

INGLÉS..........BIG SURPRISE 2 CB+MROM PK  (2013)....................978019451621 1       Ed. Oxford

           Lecturas ………Dom´s Dragon. Macmillan. Author : Yvonne Cook.

                                                   Carnival Time/Where´s Tiger?. Macmillan. Author: Paul Shipton.

                                                   Monkeys/ Little Monkey and the Sun. Macmillan.Auhtor: Joanna Pascoe

MATERIAL DE AULA


•1 PAQUETE DE 500 FOLIOS. 1 LIBRETA DE DOBRE PAUTA. 1 CAIXA DE 12 CERAS.

•1 LIBRETA DE CUADRÍCULA 6X6 c/m. 2 LAPIS HB 2. 2 GOMAS.

•2 BARRAS PEGAMENTO.

LIBROS DE TEXTO DO 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA3º DE PRIMARIA

Lengua 3. APRENDER ES CRECER ................................... 978-84-678-4764-2  Ed.Anaya.

Lingua  3. APRENDER É CRECER ..................................... 978-84-678-4938-7  Ed. Anaya.

Matemáticas.3.APRENDER ES CRECER...........................  978-84-678-4774-1  Ed Anaya.

C.Sociais 3.. APRENDER É CRECER ................................  978-84-678-4946-2  Ed.Anaya.

C.Natirais3.. APRENDER É CRECER ...............................  978-84-678-4942-4  Ed.Anaya.

Música...Século XXI. Xograr...(galego) ................................ 978-84-9737-185-8  Ed. Galinova.

Religión Católica 3..Proyecto Jadesh Tobih.... castelá.......... 978-84-84-683-1426-6 Ed Edebé.

Inglés..BIG SURPRISE 3 CB ……………………………....9780194516389 ……   Ed. Oxford.

            Lecturas…….Kings and Queens/King Alfred and the Cakes. Macmillan..Paul Mason.

                                   The Unhappy Giant. Macmillan…Cheryl Palin.

                                   Where Does Our Rubbish Go?/ Let´s Recycle!. Macmillan…Mark Ormerod.

MATERIAL DE AULA

-Lápiz, goma, afila, tesoira, 2 pegamentos, bolígrafos: negro, vermello.

-Pinturas de cores.

-Regla, escuadra, cartabón, medidor de ángulos e compás.

-Libretas grandes cuadriculadas ( 1 por asignatura )
4º DE PRIMARIA

Lengua 4... .(En linea).................................................. 978-84-678-1689-1   Ed.Anaya

Lingua  4..... .(En liña)................................................. 978-84-678-2100-0  Ed. Anaya

Matemáticas.4... .(En linea)......................................... 978-84-678-1712-6  Ed Anaya

Coñe. Medio 4 ..... .(En liña)........................................ 978-84-678-2111-6   Ed.Anaya

Música.............. Século XII . Xograr.... (galego) ......... 978-84-9737-186-5   Ed. Galinova

Religión Católica........... castelá................................... 978-84-683-0525-7   Ed Edebé

Inglés..BIG SURPRISE 4 CB ………………..…........ 9780194516396 ……   Ed. Oxford.

            Lecturas…….Making Music/The Talent Contest. Macmillan…. Mark Ormerod                                                                       

                                   What´s That Noise? . Macmillan…Jade Michaels.

Elephants / The Elephant´s Friend. Macmillan... Lauri Kubuitsile.

MATERIAL DE AULA

-Lápiz, goma, afila, tesoira, 2 pegamentos, bolígrafos: negro, vermello.

-Pinturas de cores.

-Regla, escuadra, cartabón, medidor de ángulos e compás.

-Libretas grandes cuadriculadas ( 1 por asignatura )

-Un paquete de 500 folios.

LIBROS DE TEXTO DO 3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA5º DE PRIMARIA

Lengua 5. APRENDER ES CRECER........................................978-84-678-3292-1   Ed.Anaya

Lingua 5. APRENDER É CRECER...........................................978-84-678-3508-3   Ed.Anaya

Matemáticas 5 APRENDER ES CRECER................................978-84-678-3305-8  Ed.Anaya

Ciencias da Natureza 5. APRENDER É CRECER.................. 978-84-678-5053-6  Ed.Anaya

C. Sociais.5..... APRENDER É CRECER.................................  978-84-678-3515-1  Ed. Anaya

Música.......... Xograr Século XXI........................... (galego) .…978-84-9737-211-4    Ed. Galinova

Religión Cat... Proyecto Jadesh Tobih.................. (castelán)…..978-84-683-1429-7   Ed Edebé

Inglés............. BIG SURPRISE 5 CB..........................................9780194516402        Ed. Oxford

                        Lecturas...... A World of Sport / Snow Rescue. Macmillan.

                                              London / A Day in the City. Macmillan. Author: Mark Ormerod.

                                              Dangerous Weather / The Weather Machine. Macmillan... Paul Shipton.

MATERIA DE AULA

-Lapis, goma, afila, bolígrafo vermello, pinturas.

-Regra(mínimo de 30cm.), medidor de ángulos e compás.

-Unha libreta cuadriculada con marxe, unha por asignatura.

-Un paquete de 100 folios cuadriculados con marxe.
6º DE PRIMARIA

Lengua C....... Carmen-Bello,Abre la puerta .............. (castelán)…..978-84-667-7904-3   Ed.Anaya

Lingua  G........ Equipo Carabeiro,Abre a Porta...........(galego)….... 978-84-667-8070-4   Ed. Anaya

Matemáticas... L.Ferrero e I.G,Abre  la puerta........ ...(castelán)…. 978-84-667-7915-9   Ed Anaya

AnayaCoñe. Medio.,. Ricardo Gómez,Abre a porta....(galego) …...978-84-667-8087-2  Ed.Anaya

Música............. ,Xograr Século XXI...................... (galego) …..…. 978-84-9737-212-1 Ed. Galinova

Religión Cat..... Grupo Edebé,Religión Cat.........(castelán)............. 978-84-683-1013-8     Ed Edebé

Inglés............... BIG SURPRISE 6 CB............................................. 9780194516419        Ed. Oxford

                        Lecturas...... Life in the Desert/The Stubborn Ship........ Macmillan.

                                              Gold / Pirate´s Gold. Macmillan. Autor: Paul Shipton.

                                              Horses / Mr Carter´s Plan.  Machina.     

MATERIA DE AULA                   

-Lapis, goma, afila, bolígrafo vermello, pinturas.

-Regra(mínimo de 30cm.), medidor de ángulos e compás.

-Unha libreta cuadriculada con marxe, unha por asignatura.

-Un paquete de 100 folios cuadriculados con marxe.

-Un paquete de 500 folios.