Horarios

Horario lectivo do centro:  de 9h a 14h


07:30h - 09:00h  Acollida temperá


09:00h - 09:50h  1ª Sesión

09:50h - 10:40h  2ª Sesión

10:40h - 11:30h  3ª Sesión

11:30h - 12:00h   Recreo

12:00h - 12:20h  Hora de Lectura

12:20h - 13:10h   4ª Sesión

13:10h - 14:00h   5ª Sesión


14:00h - 16:00h   Comedor


Horario de titorías: luns de 16h a 17h